LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ?VEDÂ HUTBESİ EZBERLEME VE OKUMA? YARIŞMASI


| | |
| |

EĞİTİM-BİR-SEN TOKAT 1 NOLU ŞUBESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI

“VEDÂ HUTBESİ EZBERLEME VE OKUMA” YARIŞMASI

 

Amaç: Hz. Muhammed (A.S.)’in insanlığa veda ederken miras bıraktığı İslam’ın ve insanlığın evrensel mesajlarını öğrenmek, ezberlemek ve aktarmak, evrensel ilkeler konusunda farkındalık oluşturmaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizin manevi ve ahlaki yönden kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak ve özgüven duygusu kazanmalarını sağlamaktır.

Kapsam: Her türdeki Ortaöğretim (Lise) 9-12. Sınıflar düzeyinde “VEDA HUTBESİ EZBERLEME VE OKUMA” yarışmaları düzenlemek.

“VEDÂ HUTBESİ EZBERLEME VE OKUMA” YARIŞMASI

USUL VE UYGULAMA ESASLARI

 • YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI:
 1. Yarışmalar her tür ve seviyedeki örgün eğitime tabi ortaöğretim öğrencilerine yöneliktir.
 2. Yarışmalar ortaöğretim(lise) 9-12. sınıf öğrencileri arasında yapılacağından dolayı yarışmalara katılan öğrencilerde sınıf şartı aranmaz.
 3. Yarışmalar bireysel olup grup halinde katılım yapılamaz.
 4. Öğrenciler yarışmaya Yarışma Yürütme Kurulunun belirlediği Veda Hutbesi metniyle katılmak zorundadır.
 • YARIŞMA UYGULAMA AŞAMALARI:

1.AŞAMA: OKUL DÜZEYİ (Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler.)

 1. Okul müdürlükleri yarışmanın tüm öğrencilerine duyurulmasını sağlayıp katılımlarını teşvik edecektir.
 2.  Okul birincilerini belirleyip ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirecektir. Ezber yapan okuldaki tüm katılımcı öğrenciler EBS ilçe temsilcilikleri tarafından ödüllendirilecektir.
 3. Okul temsilcilerini belirlemek için 1 Müdür Yardımcısının başkanlığında 1 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden “Yarışma Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır.
 4. Yarışma Değerlendirmesi Ek-1’de belirlenen puanlama kriterlerine göre yapılacaktır.
 5. Dereceye giren okul birincileri EBS ilçe temsilciliği tarafından ödüllendirilecektir. Okul Müdürlüğü kendi imkânları ile de ayrıca ödül verebilir.
 6. Okul müdürlükleri ilçe düzeyinde yapılacak yarışma için okul temsilcilerini 20 Mart 2016 tarihine kadar belirleyeceklerdir.
 7. Okul müdürlükleri belirlenen birincileri en geç 21 Mart 2016 tarihine kadar ilde Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü/Müdür Yardımcısına bildirecektir. İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinde Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürüne bildirecektir.

II. AŞAMA: İLÇE DÜZEYİ: ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler.)

1.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürünün başkanlığında okullardan gelen okul birincilerinin bilgilerini toplayıp 21-28 Mart 2016 tarihleri arasında Eğitim-Bir-Sen ilçe temsilcilerinin de katkılarıyla ilçe yarışmasını yapacaktır.

 1. Yarışmada ilçe temsilcilerini belirlemek için 1 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni ( birisi Hitabet Derslerine giren öğretmen olmalı) ve 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden olmak üzere 3 kişiden oluşan Yarışma Değerlendirme Komisyonunu oluşturacaktır. Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni yoksa 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni görev alacaktır.
 2. İlde yapılacak olan yarışmada ilçeler arası dengeyi sağlamak için Merkez ilçe, Niksar, Erbaa, Turhal ve Zile ilçelerimiz 1. ve 2.’leri ile yani iki kişiyle temsil edilecektir. Diğer ilçelerimiz ilçe birincileri ile temsil edilecektir.
 3. Yarışma Değerlendirmesi Ek-1’de belirlenen puanlama kriterlerine göre yapılacaktır.

5.İlk üç dereceye giren öğrenciler Eğitim-Bir-Sen İlçe temsilcilikleri tarafından ödüllendirilecektir.(İlçe MEM’ler isterse ayrıca ödül verebilecektir.)

 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri belirlenen birincileri en geç 01 Nisan 2016 tarihine kadar ilde Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü/Müdür Yardımcısına bildirecektir.

III. AŞAMA: İL DÜZEYİ : ( İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler.)

 1. İlde Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürü/Müdür Yardımcısının başkanlığında Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Yönetim Kurulunun katkılarıyla İl Final Yarışması yapılacaktır.
 2. Yarışmada il birincisini belirlemek için 2 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile 2 Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni ( birisi Hitabet Derslerine giren öğretmen olmalı) ve 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninden olmak üzere 5 kişiden oluşan Yarışma Değerlendirme Komisyonunu oluşturacaktır. (Gerektiğinde Değerlendirme Komisyonu için Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerinden de yararlanılabilecektir)
 3. 04-22 Nisan 2016 tarihleri arasında il finali yapılacaktır. Finalin yapılacağı yer, kesin Gün ve saat ayrıca bildirilecektir.
 4. İl finalinde Merkez ilçe, Niksar, Erbaa, Turhal ve Zile ilçelerimiz 1. ve 2.’leri ile yani iki kişiyle temsil edilecektir. Diğer ilçelerimiz ilçe birincileri ile temsil edilecektir.
 5. İl Finalinde dereceye giren öğrenciler Eğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi tarafından ödüllendirilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan diğer yarışmacılara da çeşitli hediyeler verilecektir.
 6. Finalde ilk üç dereceye giren öğrenci danışmanlığını yapan öğretmenlerimize ayrıca hediye verilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

Veda hutbesinin hâlihazırda basılı birçok metni bulunduğundan yarışmaya katılan öğrenciler yarışma merkezinin belirlediği basılı metin üzerinden okuma yapmak zorundadırlar. Bu nedenle Eğitim-Bir-Sen Tokat Şubesi’nin “tokat.egitimbirsen.org.tr” web adresindeki metin geçerlidir.

                        DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURULLAR

 1. Okullarda yarışma uygulaması ve değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır.
  1. Okullarda sınıf öğretmenleri ve idareciler tarafından yarışmalar öğrencilere duyurulur.
  2. Yarışma  “Ezberleme”, “Okuma“diksiyon”, ”ses” ve ”vurgu” üzerinden yapılır.
  3. Yarışma sırası kura ile belirlenir.
  4. Her aday bir kez dinlenir, adayın takılması veya heyecanlanması durumunda en fazla ikinci kez baştan dinlenebilir.  İkinci kez okunması durumunda puan kırılmayacaktır.
  5. Görsel materyaller ve müzik kullanılmayacaktır.

                      

 

PUANLAMA :

Sıra No

Puanlama Kriteri

Puan

1

Ezber Okuma

60

2

Diksiyon ve Hitabet

20

3

Tonlama

10

4

Jest ve Mimik

10

 

TOPLAM

100

 

 1. Yarışmacı öğrencinin puanı, yarışma seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Yarışmalarda eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde birincinin tespiti kura ile yapılacaktır.
 2. Aday takılır ve Jüri başkanı tarafından hatırlatma yapılınca okumaya devam ederse Puanından İki (2) Puan düşülecektir.
 3. Aday takılır, hatırlatmaya rağmen devam edemezse Dört (4) Puan düşülecektir.
 4. Türkçeyi güzel kullanma ve okuma sırasında harflerin yanlış söylenmesi durumunda Puanından Yarım (0,5) Puan düşülecektir.
 5.  Diğer ayrıntılar jüri tarafından belirlenecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Sıra No

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

1

Okullarda yarışmanın duyurulması ve yarışmanın gerçekleştirilmesi

01 Şubat 2016- 21 Mart 2016

2

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bildirilmesi

21 Mart 2016

3

İl/ İlçe yarışmalarının Yapılması

21-28 Mart 2016

4

İl Final Yarışması için İl/İlçe Birincilerinin Bildirilmesi

01- Nisan 2016

5

İl Final Yarışması (Yer ve tarih ayrıca bildirilecektir.)

04-22 Nisan 2016

 

                        ÖDÜLLER:

İlçe Birincisi

 

     2 gr Altın

İl Birincisi

 

5 gr Altın

İlçe İkincisi

  1,5 gr Altın

İl İkincisi

 4 gr Altın

İlçe Üçüncüsü

    1 gr Altın

İl Üçüncüsü

3 gr Altın

 

 

Top